Certyfikat Zaufania Społecznego – krok ku normalności

Narzędzie do weryfikowania kandydatów na stanowiska o wysokim stopniu odpowiedzialności.

Chcemy żyć w silnym i zdrowym Państwie, a do tego potrzebni są właściwi rządzący. Właściwi, czyli stabilni psychicznie, uczciwi i kompetentni ludzie o dobrej woli.

Potrzebujemy narzędzia, które pomoże nam sprawdzić, czy osoby ubiegające się o stanowiska o wysokim stopniu odpowiedzialności są kandydatami spełniającymi powyższe, podstawowe kryteria.

W procesie rekrutacji pracowników do wielu firm w sektorze prywatnym osoba starająca się o pracę zostaje poddana rozmaitym testom weryfikującym jej kompetencje pod kątem stanowiska, o które się ubiega.

W naszym kraju nie stosuje się podobnych narzędzi w procesie wyboru przedstawicieli narodu do sprawowania stanowisk o najwyższym stopniu odpowiedzialności w Państwie. Potrzebujemy, aby to się zmieniło i z tej potrzeby zrodziła się nasza inicjatywa:

Certyfikat Zaufania Społecznego

Certyfikat Zaufania Społecznego jest zaświadczeniem otrzymywanym przez te osoby, które pomyślnie przeszły testy sprawdzające, czy spełniają podstawowe wymogi do pełnienia funkcji o wysokim stopniu odpowiedzialności.

Wśród kryteriów Certyfikatu Zaufania Społecznego wyróżniamy:

 • stabilność psychiczną,
 • właściwy zakres cech osobowościowych, koniecznych do sprostania przypisanej do stanowiska odpowiedzialności,
 • wysoki standard moralno-etyczny.

Rolą tego certyfikatu jest rzetelne i miarodajne weryfikowanie kandydatów na stanowiska o wysokim stopniu odpowiedzialności.

Ma on na celu pomóc:

 • wyborcom, w podstawowej ocenie kandydatów ubiegających się o najwyższe stanowiska administracyjne w Państwie (np. stanowisko prezydenta Państwa),
 • instytucjom publicznym, w sprawdzeniu kandydatów na stanowiska o wysokim poziomie odpowiedzialności. 

Podobny sposób oceniania kandydatów jest powszechnie stosowany o czym przekonujemy się ilekroć udajemy się na rozmowę kwalifikacyjną, gdy ubiegamy się o pracę.

Czas wprowadzić ten element do administracji państwowej i zacząć wymagać od naszych rządzących spełniania podstawowych kryteriów, bez których nie powinni być brani pod uwagę jako kandydaci na stanowiska decydujące o bezpieczeństwie i dobrobycie obywateli naszego kraju.

Czytaj więcej: >>Certyfikat Zaufania Społecznego

Zdrowe Państwo

Jako Polacy możemy z łatwością zgodzić się co do kilku podstawowych potrzeb, które są wspólne, ponad wszelkimi ideologicznymi i politycznymi różnicami.

Pragniemy:

1. Bezpieczeństwa:

 • własnego,
 • osób, które kochamy i na których nam zależy,
 • mienia, na które ciężko pracujemy,
 • miejsc pracy, dających nam możliwość utrzymania siebie i naszych rodzin,
 • zasobów naturalnych naszego kraju,
 • naszej ojczyzny, niezależnie od nacisków zewnętrznych.

2. Uczciwości:

 • rządzących, którym możemy ufać,
 • służb, których celem jest pomagać nam i dbać o nas i nasze otoczenie,
 • pracodawców, mających na uwadze również nasze dobro, a nie jedynie zysk.

3. Szacunku:

 • dla naszych potrzeb,
 • dla naszej wolności i tożsamości,
 • dla naszych wartości, naszej kultury i zwyczajów,
 • dla naszego kraju i jego zasobów naturalnych.

4. Dobrobytu:

 • rosnącej stabilności finansowej,
 • pozytywnych zmian wokół nas,
 • kraju kwitnącego pięknem swojego krajobrazu i siłą natury, o którą wspólnie dbamy,
 • Państwa, które rozwija się gospodarczo i umacnia politycznie na arenie międzynarodowej.