Wizja certyfikatu

Ideą Certyfikatu jest łączenie społeczeństwa w odpowiedzi na potrzebę stworzenia procedury, która będzie weryfikować kandydatów na odpowiedzialne stanowiska pod kątem ich uczciwości, osobowości i stopnia zorientowania na dobro społeczne. 

Odchodzimy od paradygmatu materialistycznego opartego na rywalizacji, konkurencji i hierarchii, a wchodzimy w epokę współpracy i świadomego rozwoju. Cechować się ona będzie dążeniem do porozumienia, zorientowaniem na dobro ogółu, oraz inicjowaniem działań oddolnych.

Certyfikat stworzy sprzyjające warunki do zaangażowania się w życie społeczno-polityczne osób, które do tej pory nie widziały szansy realizacji wartościowych idei. Certyfikat da także społeczeństwu poczucie, że na najwyższe stanowiska wybierani są ludzie kompetentni i sprawdzeni.

Pomoże to Polakom odzyskać przekonanie o tym, że nasz głos się liczy i że mamy możliwość oraz narzędzia, aby wprowadzać pozytywne zmiany w Państwie Polskim. Certyfikat daje nam również szansę zjednoczenia się w poczuciu bycia częścią sprawiedliwego Państwa.